۱۳۹۱ مرداد ۱۹, پنجشنبه

خبرگزاری بلوچ نیوز

آدرس جدید خبرگزاری بلوچ نیوز از حامیان جنبش مقاومت جندالله
این آدرس متعلق به خبرگزاری بلوچ نیوز رسمی می باشد و کسانی دیگر که با این نام فعالیت می کند هیچ ارتباطی با جنبش و خبرگزاری بلوچ نیوز ندارند.

هیچ نظری موجود نیست: