۱۳۹۱ شهریور ۱۰, جمعه

اطلاعیه جنبش (جندالله): به هلاکت رسیدن سردار جما شاهوزهیبدینوسیله جنبش مقاومت مردمی جندالله اعلام می دارد که یکی از عناصر وابسته به وزارت اطلاعات رژیم را در یکی از شهرهای مرزی بلوچستان به هلاکت رساند.
سردار جما شاهوزهی یکی از عناصر فعال رژیم دریکی از شهرهای مرزی بلوچستان توسط مبارزین جنبش به هلاکت رسید.سردارجما شاهوزهی همکاری های گسترده ای با وزارت اطلاعات رژیم داشته و در چندین عملیات دست به راه بندانی و تعقیب علیه مبارزین جنبش زده بود و بعد از پی گیری و تحقیقات در خصوص همکاری وی با وزارت اطلاعات رژیم ،
جنبش به وی تذکرات لازم و اخطار داده بود که دست از خیانت و همکاری با رژیم بردارد ،و از عمل ننگین خویش توبه نماید.اما وی به اخطاریه ها و احضاریه های جنبش وقعی نگذاشت و همچنان به عمل ننگین و منفور همکاری با رژیم بر علیه جنبش ادامه داد.
وی بعد ظهر پنج شنبه9/6/1391 هنگامی که با خودروی شخصی اش قصد ورود به منزلش را داشت توسط مبارزین جنبش به هلاکت رسید.
جنبش مقاومت مردمی جندالله هشدار می دهد کسانی که از همکاری با رژیم دست برندارند و همچنان به این عمل منفور ادامه دهند دیر یا زود به سزای اعمالشان خواهند رسید. بنابراین همانگونه که قبلا اعلام کرده بودیم راه توبه و بازگشت به سوی انسانیت و دوری از خیانت برای همه باز است و کسانی که اسم آنها در لیست سیاه جنبش وجود دارد می توانند و فرصت دارند که از همکاری با رژیم دست بردارند و داوطلبانه خود را به جنبش مقاومت معرفی نمایند.در غیر این صورت جنبش با آنان اتمام حجت نموده وآنان را به سزای اعمالشان خواهد رساند.
همچنین جنبش مقاومت جندالله اعلام می دارد اشخاصی که با این گونه افراد همکاری نمایند و یا آنان را در خصوص برنامه هایشان اسکان و یا راهنمائی نمایند به عنوان مجرم شناخته و مجازات خواهد نمود.مردم می توانند در صورت مشاهده این گونه افراد به جنبش اطلاع دهند و این بزرگترین وبرترین خدمت است.و از آینده این گونه پرونده ها نگران نباشند زیرا جنبش مقاومت در هر حالتی پشتیبان و حامی مردم است و ان شاءالله نخواهد گذاشت گزندی به آنان برسد.

جنبش مقاومت مردمی ایران جندالله

هیچ نظری موجود نیست: