۱۳۹۰ تیر ۲۳, پنجشنبه

فلسفه ی جهاد و مبارزه علیه رژیم آخوندی

بقلم : مولوی حسین دامنی

برخي مکاتب و انسانهای فرصت طلب و علمای سوء ، از جمله منافقین ، مخبرین و جیره خوران رژیم آخوندی در موضوع جهاد و مبارزه علیه اشغالگران و جنایتکاران خامنه ای اشكال مي كنند و مي گويند نبايد به جنگ و خونريزي و ويرانگري پرداخت ، بلكه بايد با صلح و مسالمت، به مبارزه پرداخت و تشكيل جنبش و یا حزب را مفید نمی دانند ، به همين خاطر مسئلۀ جهاد و مبارزه در دفاع از دين و اصحاب رسول ص ، سرزمین و ناموس و عزت خود را محكوم مي كنند.
شايد ريشۀ بسياري از تبليغات رسانه هاي رژیم آخوندی كه مبارزین و مجاهدین را انسانهای با خشونت و شرور معرفي مي كنند همين تفكر رافضیت می باشد . در پاسخ به اين اشكال دو مسئله قابل ذكر است : اول اينكه اصل دفاع در انسانها فارغ از جنسيت ، نژاد و مذهب امري فطري و ريشه در خلقت انسان دارد . اين امر حتي در حيوانات و فعاليت هاي غريزي آنها به وضوح مشهود است . عقل و دين نيز مقابله با ظلم ، زورگويي و تجاوز و دفاع از حريم خود ، خانواده ، جامعه ، كشور و عقيده را ضروري دانسته بر آن تاكيد دارد و انكار اين امر با فطرت و با عقل سازگاري ندارد .
اما نكته دوم اينكه سخن مخالفان جهاد و مبارزه وقتي درست است كه مبارزین جهاد را براي تجاوز و كشور گشايي و سلطه برجان مال و سرزمين مردم تشريع كرده باشد ، اما اگر هدف جهاد مقابله با تهاجم و تجاوز دشمن باشد نه تنها مردود نيست بلكه امري است كه ضرورت عقلي و شرعي دارد .
اگر هدف از جنگ و جهاد سلطه جوئي و استعمار ديگران باشد چنين جنگي مردود و دور از شأن دين است ، اما اگر براي دفاع و مقابله با تجاوز دشمنان باشد ، بايد تمام ابزار و وسايل براي آن آماده نموده و با جان و مال به دفاع پرداخت . علي رغم تبليغات مسموم دشمنان اسلام ، اهلسنت و اصحاب رسول ، اسلام دين صلح و مسالمت است ، اما صلح و مسالمتي كه مستلزم ذلّت و بردگي نباشد . بايد توجه داشت كه اسلام تحقق خدا پرستي، صلح پايدار و زندگي مسالمت آميز و با آرامش را جز در سايه جهاد ، مبارزه با متجاوزان و ستمگران كه به دنبال فساد و ويراني هستند ، نمي داند . فلسفه جهاد اصلاح امور و رسيدن به صلح و ثبات در جامعه اسلامي مي باشد .
آری جنگ در اسلام چيزي نيست كه خودش هدف باشد و طرح باشد جنگ براي اين است كه آن زباله هايي كه سر راه مردم هستند ، آنهايي كه مانع پياده شدن اسلام هستند آنهايي كه مانع ترقي مسلمين هستند آنها را از بين را ه بردارند .
بنابراين بايد توجه داشت كه تشكيل ارتش و نيروهاي مسلح به معني تجاوز گري و زورگويي و ظلم نيست ، بلكه براي دفع تجاوز دشمنان و ظالمان و دفاع از حريم ديانت و انسانيت ، تشكيل و تجهيز چنين نيرويي ضرورت دارد .
بنا براین اسلام به موضوع جهاد و تجهيز نيروي نظامي و حفظ آمادگي دفاعي تأكيد دارد و آن را به عنوان يكي از فروع دين مسلمانان بيان مي كند و نه تنها نقطه ضعف و جاي طعن و ايراد نيست ، بلكه نشان دهندۀ عظمت قرآن و كامل بودن برنامه هاي اعتقادي و عملي مي باشد و در حقيقت يكي از نقاط امتياز و قوّت اسلام بر ساير اديان ، تشريع جهاد و احكام آن مي باشد .

هیچ نظری موجود نیست: