۱۳۹۰ تیر ۱۰, جمعه

شهید عبدالغفور جان

شهید عبدالغفور ریگی برادر کوچکتر امیر بزرگوار عبدالمالک ریگی بود که در جوانی ،جان خود را فدای دین وعقیده و سرزمین خود کرد

روحش شاد

هیچ نظری موجود نیست: