۱۳۹۰ خرداد ۱۳, جمعه

فیلم کامل عملیات استشهادی حیدر کرار (رض) پیشین سرباز

قسمت اول - Part-1
قسمت دوم - Part-2قسمت سوم - Part-3


هیچ نظری موجود نیست: