۱۳۹۰ اردیبهشت ۲۰, سه‌شنبه

ظلم و تبعیض در حیطه ی آموزش و پرورش رژیم در بلوچستان

بقلم : دکتر سعید بلوچ

همانگونه که قبلا گفتیم رژیم برای به اقلیت کشاندن اهل سنت وخذف فیزیکی آنان طرح های مختلفی را در مناطق سنی نشین پیاده نمود که هر طرح وسیاستی به جای خود نیاز به تحقیق دارد.
لذا ما به همه ی مردم اهل سنت می گوییم که ریشه ا یی به وقایع بنگرند وبا شروع صبحی جدید وطرحی جدید هرگز غروب ظلم های دیروز را فراموش نکنید بلکه آگاهانه مسایل را دنیال کنیم وتا رسیدن به اصل مقصد دست ازتحقیق برنداریم البته شرایطی در بین ما به وجود آمده که خود به خود ما را از آینده وتحقیق به دور می سازد اما باید در نظر داشت که این هم یکی از طرح های دشمن بوده که در طی سالهای استعمار بر ما تحمیل گشته است.

وقتی نبوغ واستعداد یک شخص در وجودش خلاصه شود وشخص به این نتیجه برسد که جایی برای شکوفایی استعدادهایش در جامعه وجود ندارد نسبت به آینده و برنامه ی زندگی خود دلسرد می شود ،همان گونه که میدانیم بخش آموزش و پرورش مهمترین بخش شوکوفایی و رشد محسوب می شود اما متاسفانه در مناطق سنی نشین با لخصوص بلوچستان این مساله بسیار نگران کننده است واکثر جوانان وملت بلوچ فاقد این بخش مهم آموزشی هستند ،با روی کار آمدن رژیم آخوندی این گونه مسایل با شدت وسرعت به مرحله ی اجرا در آمد تا جایی که امروز بلوچستان از نظر سواد فقیرترین استان محسوب می شود وتحصیلاتی که وجود دارد اکثرا درسطح ابتدایی است واگردرصدی هم تحصیلات دانشگاهی وجود دارد امیدی برای اینده تحصیلی خویش ندارند به همین دلیل است وقتی از رژیم تقاضای کار و استخدام درادارات و موسسات دولتی میشود به ما میگویند که شما هیچ تحصیل کرده ای نداریدکه بتواند در رشته های تخصصی و ........ از او استخدام بعمل اید. بنابراین ما مجبوریم از نیروی خودی {زابلیها}و افرادغیر بومی استخدام به عمل اوریم .حال اینکه بلوچستان با جمعییت 2000000 دو میلیونی تا این حد دارای افت تحصیلی است در چیست؟ در حالیکه طبق نظر سنجی جهانی هوش واستعدد مستعد ترین جوانان را بلوچستان دارد.علت این فقرتحصیلی بلوچستان درچیست؟میتوان گفت که علت شکست تحصیلی بلوچستان در این مسئله است که رژیم نوعی سیاست دلسرد کننده از تحصیل را در بلوچستان به اجرا دراورد .درمرحله اول کسانی را که به عنوان نسل اول بعد از انقلاب بودند ازکاربه نوعی برکنار کرد ویا بعد از فارغ التحصیلی از انان هیچ استخدامی به عمل نیاورد درنتیجه نسل دوم از فرزندان این ملت وقتی دیدند نسل اول که به مراتب از انان از نظر هوش و استعداد در درجه بالاتری قرار داشتند هیچ استخدامی به عمل نیامد دلسرد نسبت به اینده تحصیلی خود شدند وبه این نتیجه رسیدند که سالها سرمایه گذاری در وقت و مال در اموزش و پرورش و کسب تحصیل هیچ تضمینی برای اینده تحصیلی انان وجود ندارد.و این همان چیزی بود که رژیم خواسته بود ونتیجه ان شدکه بلوچستان در بعد سواد فقیر ماند وبدین طریق زابلیها با لهجه زابلی و تکلم شکسته فارسی بر سر کار امدند.

زابلیهایی که تاریخ گواه بر بی فرهنگ بودن انان است وقتی انسانهایی بر سر کار امدند که فاقد فرهنگ وشم انسانی هستند و حکومتی را دردست گیرند در نتیجه چیزی برتر از امروز نمی توان برای بلوچستان و ملتش رقم زد.حتی که تنها دیپلم و لیسانسه بلوچ نمیتواند با این مدارک تحصیلی در جایی به عنوان یک ابدارچی ویا یک نظافتچی در شهرداری استخدام شود .ام بالعکس تمام پستها ی کلیدی استان و.....در دست 5%اقلیت غاصب وچپاولگروقاتل است...

هیچ نظری موجود نیست: