۱۳۹۰ اردیبهشت ۲۸, چهارشنبه

وا اسلاما

بقلم : دکتر سعید بلوچ

نمیدانم علت این همه ظلم و جنایت در جهان اسلام برای چیست .

چرا مسلمانان تا این اندازه تحقیر شده اند و تاوان چه چیزی را دارند پس میدهند.

هر چه وقایع جهان اسلام را از نظر می گذرانم در ان خطایی نمی بینم که مورد سرزنش ان خطا قرار گیرند ..

امروز شرق و غرب ، کمونیست و صهیونیست ، فاشیسم و لاییک ،سکولار و دموکرات مجوس و هندو ، بودایی در یک غالب و بصورت یک ملت با وجود داشتن اختلافات و دشمنی ها به دور هم جمع شده اند و به سرزمینهای پاک محمد ص حمله کرده اند و مسلمانان را اواره و به خاک و خون کشیده اند در حالی که امروز صاحب هیچ وجب خاکی نیستند اری حتی یک وجب خاک .امروز ممالک اسلام یا تحت بمباران های خوشه ای وفسفری شیمیایی قرار گرفته اند ویا تحت استعمار سکولاریسم و دموکراسی هستند .

اری امروز از جهان پهناور اسلام از جزیره العرب تا شاخ افریقا نه ملک و نه حاکم مسلمانی وجود دارد بلکه تمام انها غلام و برده حلقه بگوش غرب هستند. وبجای نشان بندگی الله بر پیشانی انان نشان بردگی غرب و کفر و سکولاریسم و دموکراسی نقش بسته است. و بجای ندای الله اکبروحکومت اسلامی ندای سکولاریسم و دموکراسی غربی و برای غرب از حنجره های مرده انان بگوش میرسد.از مجموع کشورهای اسلامی حتی یک کشور نیست که اسلام و نام و سنت محمد ص در ان عزیزباشد بلکه اسلام و اسلامگرایان و احیا کنندگان سنت و قانون الله و رسول الله بنام تروریست ووهابی ودهشت گرد و خوارج مورد حمله قرار گرفته اند. امروز خون مسلمان و عزت و ابروی مسلمان توسط خود مسلمانان ریخته میشود. امروز زنان با حیا و دختران باکره انان توسط خود حکام وارتشهای مسلمانان مورد تجاوز قرار گرفته و نوامیس مسلمانان توسط همین حکام بصورت اسیر و کنیز هدیه به جهان غرب می گردنند .

امروز ارتشهای مسلمان پرده های حیا و عزت و غیرت را دریده اند .وقتی امروز به حکام مسلمان و ملتهای تحت استعمار انان نگاه می کنیم چهره و یاد سزارها و کسری ها وتاریخ سیاه انان در جلوی چشمانمان ظاهر می شود . اری حکام مسلمان امروز به جای اینکه نعره غیرت و عزت سر دهندافیون ملتهای مسلمان و اسلام قرار گرفته اند . حکام مسلمان به جای اینکه زانو در مقابل قادر توانا بزنند و نصرت و یاری و مدد در مقابل دشمنان

را از او بخواهند زانوی التماس و بردگی و گدایی در مقابل غرب نهادند و اسلام و عقیده خویش را به باد تمسخر گرفتند .

انانی که امروز بنام ارتشهای مسلمان ملت مسلمان را بنام تروریست به خاک و خون کشیده اند و زنان با حیا ودختران باکره و فرزندان این ملت را مورد تجاوز و کشتار قرار داده اند ؟

آیا از خود پرسیده اند راستی چرا به این مسلمانان تروریست ووهابی ؛دهشت گرد و خوارج می گویند ؟

چرا این مسلمانان اسلحه به دست گرفته اند و در مقابل همنوعان مسلمان خود ایستاده اند و راستی برای چه امروز آنان علم جهاد را بر دوش گرفته اند و به نام اسلام و حکومت اسلامی جهاد میکنند؟

چرا باید اینچنین فرق بین ما و آنان باشد در صورتیکه ما هم مسلمان هستیم

چرا باید سرزمین های ما تحت قلمرو غرب و برای غرب باشد و ما مثل غلام و نوکر در خدمت آنان و جهت منافع آنان کشته شویم ؟

آیا ارتش های کشورهای مسلمان ازخود پرسیده اند که واقعا اسلام یعنی چه و چرا به ما مسلمان میگویند و یا اینکه از خود پرسیده اند که عزت و غیرت و مرادانگی و ایمان ما کجا و در دست چه کسی است که امروز اینگونه همانند غرب وحشی افیون ملتهای مسلمان گشته ایم ؟

آیا ملت اسلام امروز اندیشه با خود چرا اینگونه قتل عام میشود و ناموسش در مقابل دیدگانش بی آبرو و به عنوان کنیز به بلر و بوش و اوباماها تقدیم میشود ؟

راستی ایمان ما مسلمانان کجا رفته دنیایی نداریم که با آن دلخوش باشیم آخرت را به چه فروخت ایم !

آری کجا رفت آن روزهایی که مسلمانان تاریخ را با خون خود می نوشتند و آزادی را با خون به دست آوردند و عزت و غیرت و شجاعت را در زیر سایه ی شمشیرها می دیدند و سرشار از نیرو وقدرت بودند در حالیکه بزرگترین ابرقدرت ها در مقابل آنان و نیروی ایمان آنان زانو زدند و سزارها و کسری ها از دست مسلمان خواب و آرامش نداشتند و برای رسیدن به آرامش باید یا اسلام را قبول می کردند و یا ذلیلانه جزیه باید می پراختند.

اما امروز برعکس این مسلمانان هستند که خوار و ذلیل و برای زنده ماندن به غرب و هم پیمانانش دارند جزیه پرداخت میکنند .

امروز جا دارد که بار دیگر نعره ی وا اسلاما را سر دهیم .

هیچ نظری موجود نیست: