۱۳۹۰ اردیبهشت ۲۶, دوشنبه

مقابله به مثل ... بحرین برای مردم اهواز کشتی کمک های پزشکی میفرستد

غانم البوعينين رئيس جمعيت سياسى – مذهبى اصالت و عضو پارلمان بحرين اعلام كرد او و تعدادى از همفكرانش تصميم گرفته اند حداقل دو كشتى را روانه "اقليم اهواز" كنند.
وى افزود: اين كشتى كه يكى شان بيمارستان متحرك و حاوى امكانات دارويى و درمانى و كادر پزشكى خواهد بود، كمكهاى بشردوستانه اى را از ملت بحرين به هم تباران عربمان در ايران خواهد رساند.
وی يادآور مى شود مناطق جنوب غرب ايران كه اكثريت ساكنانشان را مردم عرب تشكيل مى دهند و مشتركات تاريخى و فرهنگى با ملل آن سوى مرزها و آبها دارند، در فرهنگ سياسى كشورهاى عربى و نيز در كتب و اسناد قديمى ايرانى، به اقليم اهواز معروف است. اين اقليم شامل بخش عمده اى از استان خوزستان كنونى و مناطق ساحلى مجاور است.
البوعينين گفت: مردم عرب اهوازى از تبعيض نژادى و فرقه گرايى كه از سوى حاكمان تهران بر آنان تحميل مى شود رنج مى برند. فشارهاى طاقت فرسايى بر اين ملت محروم و رنج كشيده وارد مى شود. اين فشار بويژه پس از "روز خشم اهوازيان" كه امسال در سالگرد اعتراضات 15 آپريل 2005 عليه طرح پاكسازى نژادى حكومت، برگزار شد، شدت و وسعت بيشترى يافت. همين سالگرد، امسال بيش از 100 قربانى بر جاى گذاشت.
اين نماينده پارلمان بحرين تاكيد كرد كه اقدامات آمادگى براى ارسال كشتى ها پيگيرانه ادامه دارد. ما مى خواهيم ضمن جمع آورى و تدارك امكانات لازم، مجوزها و مدارك قانونى را هم دريافت كنيم.
البوعينين در مورد جمعيت سلفى "اصالت" گفت: جمعيت ما يك تشكيلات حزبى است كه به ويژگى هاى ديگران احترام مى گذارد. اين كمكها ناشى از احساس مسئوليت در برابر وضع خواهران و برادران عربمان در اهواز است. ما به احترام قانون سعى مى كنيم همه مجوزهاى لازم را بگيريم و از مسئولان ايرانى نيز مصرانه مى خواهيم مانع اين اقدام بشردوستانه نشوند. اين مى تواند يك پيام دوستى از سوى بحرينى ها براى ايرانيان باشد.
جاسم السعيدى نماینده ی اسلامگرای مستقل نیز گفت گفت: تماسهايى با بعضى از افراد نيكوكار خليجى داشته ايم و همه اقدامات لازم براى ارسال يك كشتى بيمارستانى به ظرفيت 50 تختخواب و 3 تن مواد دارويى و وسايل درمانى به عمل آمد. او ضمن تقاضاى استمداد از ايرانيان شريف در همين راستا گفت: براى من بحرينى ننگ آور است كه هم تباران خود و بخصوص مجروحان را در اقليم اهواز بدون دوا و درمان ببينم حال آنكه بيمارستانهاى كشورم مملو از انواع امكانات انبارشده باشد.
يادآور مى شود مهدى اقراريان يكى از فرماندهان بسيج در ايران اخيرا گفته است به تبعيت از وصيت خمينى به هر قيمتى مى خواهيم به شیعیان بحرينى كمك كنيم و برايشان كشتى بفرستيم.

هیچ نظری موجود نیست: