۱۳۹۰ فروردین ۳۰, سه‌شنبه

در روزی نه چندان دور نه تنها تهران بلکه همه جهان شاهد خواهد بود حاکمیت این مردمان را بر دیار گلگون و همیشه سرسبز بلوچستان


تاریخ نه تنها سی واندی سال و نیز به قبل از آن نیز نیک نشان داده است که تهران تاکنون قصد آنرا نداشته و ندارد که حق مردمان این سرزمین را که به حیله و یا زور از آنان ستانده به آنان باز پس دهد و اکنون دیگر بسیار دیر است چون فرزندان این دیار حماسه و ایمان کمر همت بربسته اند و چه به رضایت تهرانی و چه با نارضایتی آن حقوق حقه خود را باز خواهد ستاند و خود حاکم بی قید و شرط سرزمینش خواهد شد و تهران دیگر نیک می داند همانطور که آنان خواب و آرامش را دهها سال است که از این مردمان خون گرم گرفته اند جوانان این دیار بسیار راحت تر می توانند خواب و آرامش تهران و شرکایش را برهم زنند و در روزی نه چندان دور نه تنها تهران بلکه همه جهان شاهد خواهد بود حاکمیت این مردمان را بر دیار گلگون و همیشه سرسبز بلوچستان.
امید

هیچ نظری موجود نیست: