۱۳۹۰ اردیبهشت ۷, چهارشنبه

تبعیض و ظلم در اداره ی ثبت احوال رژیم در بلوچستانسالهاست که اداره ثبت احوال استان پیش شرایطی را برای ثبت واخذ شناسنامه جلوی روی مردم بلوچ گذاشته که کاملا مخالف با عرف و فرهنگ اسلامی و بلوچی است واین مسئله برای مردم به صورت یک معضل بزرگ تبدیل شده است.


اگر نسبت به این مسله اعتراض کنند ازطرف وزارت اطلاعات و یاسایر نهادهای حکومتی تحت پیگرد قرار میگیرند وبه جرم اخلال در امنیت ویا وصله نمودن سایر انگهای که اصلا ربطی به موضوع ندارند مورد آزار و اذیت ودر آخر آزاد ویا برای مدتی به حبس می افتند.


درحالیکه مردم برای اخذ شناسنامه به اداره مربوطه مراجعه میکنند اداره از ثبت وپذیرش نامهای دلخواه مردم بشدت جلوگیری میکند ومردم باید از روی لیستی که انها تنظیم نموده اند انتخاب اسم نمایند که کلا اسمهایی بیگانه بافرهنگ اسلامی وبلوچی است. در حالیکه فرهنگ واداب ورسوم یک ملت وقوم نشانه پیشینه تاریخی انها محسوب میشود .ما این نکته را بایددرنظرداشته باشیم که برای نابودی یک ملت همین قدر کافی است که هویت قومی وملی انها را نابود کرد . شما اگر نگاه کنیدحتی درکشورهاییکه مهد سکولاریسم الحادی هستند چنین برخوردی با سایر اقلییتهای دینی نمی شود .


وقتی نام، لهجه ، اداب وفرهنگ یک ملت ازاو گرفته شود دیگر چیزی برای اثبات هویت خویش ندارد .


نباید هیچ گاه ظلم راکوچک و یا نسبت به ان بی اهمیت باشیم چرا که تمامی ظلمها ابتدا بصورت کوچک جلوه نموده اند سپس تبدیل به یک معضل بزرگ شده اند.....


سعید بلوچ

هیچ نظری موجود نیست: