۱۳۹۰ فروردین ۳۱, چهارشنبه

ولایت لاکپشت فقیه

سید حسن واحدی ـ قم
قصه لاکپشت و خرگوش و مسابقه‫ای که در آن غرور خرگوش باعث شد از لاکپشت بیچاره‫ای که نای حرکت ندارد عقب بیفتد را می‫توان حکایت ایران و کشورهایی چون ترکیه و مالیزی و چین و هندوستان و غیره تلقی کرد.

از اول کودکستان تا آخرین مرحله دانشگاهی از روضه خوان حسینیه تا سخنرانیهای پرطمطراق جشنهای انقلابی تا رادیو و تلویزیون و رسانههای گروهی بخورد ما میدادند که ترکها خرند، هندیها نفهمند، عربها سگهای تازی سوسمار خوار و بیابانگردند، و... و ما ایرانیها از دماغ فیل افتادهایم!

هر ساله دانشجویان ایرانی در مسابقات جهانی خروار خروار مدالهای طلا بدست میآورند! اخبار هر شب خبر از اختراعات دانشمندان ایرانی میدهد!

چه صنعتها و چه اکتشافات و اختراعات که نشنیده و نه دیدهایم! چه آمارهای اقتصادی و پروژههای عمرانی و کارخانجات که خبر تأسیس و افتتاحش را نشنیدهایم!

چون بزرگتر شدیم و دنیا بزور پنچرههای زنگ زده کشورمان را باز کرد، و دیدیم ترکیهای که نه نفتی دارد و نه گازی همسایه فقیر و ناداری بیش نیست طی دو دهه اخیر از زیر خاک خود را برکشیده به افلاک رسانیده است! رشد ترکیه از نظر اقتصادی و اجتماعی و علمی و سیاسی زبانزد خاص و عام است! بله، ترکیهای که سالهاست از جنگ داخلی در عذاب است!

بقیه در ادامه مطلب

هیچ نظری موجود نیست: