۱۳۹۰ فروردین ۲۰, شنبه

اطلاعيه جديد سپاه صحابه ايران به هلاكت رساندن مزدور رژيم حاجي نيك عمل شه بخش

بسم الله الرحمن الرحيم

بدين وسيله سپاه صحابه (رض)به اطلاع عموم مردم اهلسنت ايران وبلوچستان مي رساند كه سربازان غيور و مومن سپاه صحابه در روز شنبه 20 فروردين 1390 در يك عمليات كمين موفق شدند كه يكي از مخبران و مزدوران بزرگ رژيم آخوندي به نام حاجي نيك عمل شه بخش را به هلاكت برسانند.

آري سربازان سپاه صحابه با پروردگار خويش عهد و پيمان بسته اند كه تا موقعي كه يك مزدور رژيم در بلوچستان باشد آرام نخواهند نشست .
حاجي نيك عمل شه بخش در چندين عمليات رژيم شخصا حضور داشته از جمله عمليات پيرسوران سال 1385 و عمليات به شهادت رساندن يكي از شيرمردان بلوچستان شهيد حاجي علم خان شه بخش فرزند كريم و به شهادت رساند ن ابراهيم و همسرش و ......

سپاه صحابه به ديگر مزدوران رژيم هشدار مي دهد كه هر چي زودتر توبه كنند تا با آتش سنگين مبارزين سپاه صحابه روبرو نشده اند .
التماس دعاء
سپاه صحابه ايران
www.sepah-sahaba.blogspot.com

هیچ نظری موجود نیست: