۱۳۹۰ فروردین ۲۴, چهارشنبه

مملکت امام زمان موهوم

اینجا سرزمین اشغالی ایران است!!!!

۲ نظر:

ناشناس گفت...

با سلام خدمت مجاهدان راه خدا و درود بر اسلام دین و شرفمان

تا جان در بدن داریم از دعوت دست برنمیداریم

اگر ما توانایی جهاد همراه شما رانداریم یا ما قسمتمان نیست یا اینکه الله رب العزت حکمتش بر این است همانا او بسیار داناست

وبلاگ جماعت تبلیغ سیریک افتخار دارد تا مردم اهل سنت ایران را بیدار کند همانا هدایت دست الله ج است درحدیثی آمده است که اگر دیدید شخصی کار بدی را انجام میدهد اول با دست منعش کنید اگر نتوانستید با زبان بهش بگویید و اگر بازهم نتوانستید آن را در دل بد بشمارید زیرا این کمترین یا ضعیف ترین درجه ایمان است
و ما هم اگر میبینیم کار بدی در جامعه و دنیا به روشی باید از آن جلوگیری کرد ویکی از این روشها نوشتن و اطلاع رسانی صحیح است
امیدواریم برادران دینیتان را از شر ظالم نفس و ظالم جامعه اگاه سازیم همانا خداوند بی نیاز از ماست
از تمام نویسندگان و مجاهدان در راه دین و ایمان ؛شرف و ناموس ؛وطن و عزت ؛اعتقاد و یقین؛اسلام و قرآن؛سنت وپیامبرو آل و اصحابش؛تقاضا داریم برای حفظ دین و اعتقاد از هیچ تلاشی کوتاهی نکنند و ما را نیز در اطلاع رسانی یاری دهند همانا نصرت و یاری از جانب خداست
islam2.blogsky.com
وبلاگ جماعت تبلیغ سیریک

ناشناس گفت...

با سلام خدمت مجاهدان راه خدا و درود بر اسلام دین و شرفمان

تا جان در بدن داریم از دعوت دست برنمیداریم

اگر ما توانایی جهاد همراه شما رانداریم یا ما قسمتمان نیست یا اینکه الله رب العزت حکمتش بر این است همانا او بسیار داناست

وبلاگ جماعت تبلیغ سیریک افتخار دارد تا مردم اهل سنت ایران را بیدار کند همانا هدایت دست الله ج است درحدیثی آمده است که اگر دیدید شخصی کار بدی را انجام میدهد اول با دست منعش کنید اگر نتوانستید با زبان بهش بگویید و اگر بازهم نتوانستید آن را در دل بد بشمارید زیرا این کمترین یا ضعیف ترین درجه ایمان است
و ما هم اگر میبینیم کار بدی در جامعه و دنیا به روشی باید از آن جلوگیری کرد ویکی از این روشها نوشتن و اطلاع رسانی صحیح است
امیدواریم برادران دینیتان را از شر ظالم نفس و ظالم جامعه اگاه سازیم همانا خداوند بی نیاز از ماست
از تمام نویسندگان و مجاهدان در راه دین و ایمان ؛شرف و ناموس ؛وطن و عزت ؛اعتقاد و یقین؛اسلام و قرآن؛سنت وپیامبرو آل و اصحابش؛تقاضا داریم برای حفظ دین و اعتقاد از هیچ تلاشی کوتاهی نکنند و ما را نیز در اطلاع رسانی یاری دهند همانا نصرت و یاری از جانب خداست
islam2.blogsky.com
وبلاگ جماعت تبلیغ سیریک