۱۳۹۰ فروردین ۱۵, دوشنبه

وحشت تهران از بيانيه اخير جنبش مقاومت جندالله


به گزارش آژانس خبري تفتان بيانيه اخير جنبش در محكوميت جنايات مزدوران تهران در بحرين و اعلام آمادگي براي مقابله نظامي با رژيم ترس و وحشت در سران تهران انداخته است و مسئولان بلند پايه رژيم از اين بيانيه وحشت كرده اند.
و برخي از مزدوران منطقه اي رژيم مانند شهرياري براي خامنه اي و احمدي نژاد پيام داده اند كه در صورت تداوم جنايت روافض در بحرين امكان دارد با حمايت و پشتيباني مسلمانان عرب از جنبش جندالله بلوچستان از دست رژيم خارج شود و شهرياري به رئيس مجلس متذكر شده است كه بيش از اين در امور كشور بحرين دخالت نكنند و فضا را بيش از اين تنش آلوده نكنند كه اين دخالت ها به ضرر تمام مي شود و بهتر است راهي ديگر دنبال نمائيد.
شهرياري و باند مزدورش در سايت خود ترس و وحشت عميق خود را از بيانيه و همچنين مصاحبه سخنگوي جنبش جندالله ابراز نموده اند كه نشان مي دهد كارگزاران رژيم سخت به وحشت افتاده اند چون مي دانند كه در صورت همكاري مسلمانان منطقه و در صورتي كه جنبش جندالله از نظر مالي و تسليحاتي و سياسي و رسانه اي حمايت شود روزگار مزدوران رژيم در بلوچستان و هرمزگان و خراسان سياه خواهد شد.
خبرنگار تفتان در گفتگو با يك كارشناس امنيتي اين مسئله را مطرح نمود كه اين كارشناس وضعيت ايران را شكننده توصيف نمود و گفت كه اگر جنبش جندالله كه بدون هيچ كمكي توانسته است رژيم ايران را در منطقه به چالش بكشد از سوي مردم مسلمان عرب و كشورهاي عربي حمايت شود جنوب ايران از دست رژيم ولايت فقيه خارج خواهد شد و فقط كافي است جندالله به امكاناتي از قبيل موشك هاي زمين به هوا دست يابد و مناطق و شهرها را از تصرف اشغالگران ايراني خارج نمايد.
اين كارشناس امنيتي افزود كه فقط اگر كشورهاي منطقه از نظر رسانه اي و با اختيار قرار دادن ايستگاه راديوئي جنبش جندالله را كمك كنند قطعا اين امر موجب قيام بزرگ و قطع پاي رژيم در بلوچستان خواهد شد.
بلوچستان آمادگي كامل براي قيام را دارد و فقط حمايت و پشتيباني كشورهاي منطقه را مي طلبد كه امروز ايران با آنها اعلام جنگ كرده است و بايد همانگونه كه ايران شيعيان بحرين را كمك مي كند و تمامي امكانات خود را در اختيار آنان گذاشته است بايد كشورهاي عربي و اسلامي از اهلسنت ايران حمايت كنند تا مردم اهلسنت بتوانند رژيم ايران را لگام زنند كه از جنايت و قتل و كشتار در كشورهاي اسلامي باز آيد.

هیچ نظری موجود نیست: