۱۳۹۰ فروردین ۱۴, یکشنبه

شعار دادن مزدوران رژيم ايران : با خون و با جان بحرين را خواهيم گرفت


به گزارش آژانس خبري تفتان مزدوران رژيم در اهواز با برپائي راهپيمائي در حمايت و پشتيباني از جنايتكاران مزدور شيعه در بحرين شعار بالدم و بالروح نفديك يا بحرين سر دادند و اين مزدوران رژيم ايران در شعارهايشان از فداي جان و خون خود براي اشغال بحرين سخن گفتند.
ايران باري ديگر قصد اشغال بحرين را دارد و بايد جهان عرب بيدار شود و در برابر آمال پليد و خبيث ايران بايستند زيرا كه آخوندهاي خبيث همانگونه كه سابقا ناطق نوري گفته بود مي خواهند بحرين اسلامي را تبديل به يك استان شيعي براي ايران رافضي كنند و تنها راه در برابر جوانان مسلمان بحريني جهاد و مبارزه با سر مار يعني خود ايران مي باشد كه امروز جوانان جندالله اين جهاد را دارند انجام مي دهند و نياز به كمك و همكاري برادران خود دارند تا سر مار را قطع نمايند.

هیچ نظری موجود نیست: