۱۳۹۰ فروردین ۲۶, جمعه

هجوم وسیع در تمام شهرهای احواز و تعطیل مدارس ومحاصره نظامی احواز


طبق بیانیه مرکز احوازی دفاع از حقوق بشر مطابق با خبرها وبیانیه های مختلف ازطرف احوازیهای گوناگون، وضع شهرهای احواز بحالت خطر در تمام مکانها به چشم میخورد، و تجاوز گسترده به حقوق بشر احوازیها صورت می گیرد و در این حین چند تن شهید و زخمی و اسیر شده اند و با وجود نیروهای نظامی و سپاه و ارتش وبسیج و تعطیل کلیه مدارس و دانشگاهها، حالتی مانند حالت جنگ در کل احواز صورت گرفته است.

در خبرهای مختلف آمده است که 2 نفر در منطقه کوت عبدالله با شلیک گلوله نیروهای نظامی دشمن و 3 نفر دیگر در منطقه صیاحی در شهر احواز و1 نفر در منطقه ملاشیه شهید شده اند، و بیش از 150 نفر از شهرهای مختلف مثل عبادان (آبادان) محمره (خرمشهر) و احواز پایتخت و معشور اسیر شده اند. و بیشتر از آن حالت وحشت در تمام مناطق احواز میباشد، وجود نیروهای نظامی و مسلح و ماشینهای جنگی، و عده ای از نیروهای سپاه با نقاب داشتن به صورتهای خود به دانشگاه احواز یورش برده و کلیه مدارس و دانشگاهها را تعطیل کرده اند. تمام این اعمال و خشونتها مغایر با قانون حقوق بشر است.

از تمام ارگانها و سازمانهای حقوق بشر و سازمانهای دولتی خواهان دفاع از مردم احواز در مقابل این جرایم هستیم. خبرها حاکی از احتمال وقوع جرائم بزرگتر است.

مرکز احوازی دفاع از حقوق بشر این اعمال وحشی و ننگین را رد و از کلیه ارگانهای حقوقی و جهانی و عربی درخواست میکند که از این جرائم در حق فرزندان خوزستان جلوگیری کنند.

در ضمن نظام اشغالگر ایرانی این اخبار را منتشر نکرده و از ورود کلیه رسانه ها و خبرنگاران جلوگیری کرده و با این کار میخواهد به سرکوب و وحشیگری خودش پرده بپوشاند. این عمل غیرانسانی و مغایر با معیارهای حقوق بشر میباشد.

مرکز احوازی دفاع از حقوق بشر

15.04.2011

info@ahwazi-humanrights.com

هیچ نظری موجود نیست: