۱۳۹۰ فروردین ۱۴, یکشنبه

جنايات شيعيان رافضي عليه اهلسنت در بحرين


به گزارش آ‍ژانس خبري تفتان از بحرين گروههاي مسلح شيعه بحريني كه از سوي رژيم فاشيست تهران حمايت مي شوند در محله هائي كه داراي اكثريت هستند به خانه ها و منازل مسكوني اهلسنت حمله كرده و جوانان و كودكان اهلسنت را به شهادت رسانده اند.
طبق گزارشهاي رسيده شيعيان جنايتكار حتي منازل مسلمانان پاكستاني ساكن بحرين را به آتش كشيده اند كه در اين خانه ها خانواده ها و زنان و كودكان طعمه حريق شده اند و پس از اينكه نيروهاي كشورهاي عربي به بحرين وارده شدند شيعيان مقداري از جنايات وحشيانه خود كاسته اند و اگر اين شيعيان در بحرين به قدرت برسند ياد صفويها را زنده خواهند كرد و اين روش اين جنايتكاران در طول تاريخ بوده است و هر وقتي اين جنايتكاران به قدرت دست يافته اند دست به جناياتي زده اند كه تاريخ چنان جنايتهاي را به خود نديده است همانگونه كه در ايران اسماعيل صفوي جناياتي را مرتكب شد كه بشر بابت آن جنايات شرمنده است و خميني كثيف هم پس از به قدرت رسيدن باري ديگر تاريخ صفويت را تكرار كرد و ننگي ديگر براي ايران آفريد و جنايات روافض بعد از صدام در عراق صفحه اي ديگر از جنايت و وحشي گري و درنده خوئي اين مذهب است و الان شيعيان بحريني با عنوانهائي مانند دموكراسي و ..... مي خواهند به قدرت برسند و از سوئي به طور كامل از سوي ايرن پشتيباني مي شوند كه بايد عالم عرب و اسلام بيدار شده و يكپارچه در برابر فتنه رافضيت بايستد و بايد كشورهاي عربي و سرمايه داران عرب جوانان اهلسنت ايران را كه تحت پرچم جندالله جمع شده اند را ياري دهند تا رژيم ايران پاسخ دخالتهايش را دريافت نمايد.

هیچ نظری موجود نیست: