۱۳۹۰ فروردین ۱۵, دوشنبه

رئيس جمهور احمق ايران كشور اسلامي عربستان و مركز جهان اسلام را تهديد كرد


به گزارش آژانس خبري تفتان رئيس جمهور احمق و ديكتاتور و جنايت پيشه رژيم رافضي و شيعي ايران كشور اسلامي عربستان كه مركز جهان اسلام است را تهديد كرد و به اين كشور اسلامي هشدار داد.
اين رافضي و شيعه بدبخت و خبيث كه دستش به خون هزاران مسلمان در ايران آلوده است و بدترين جنايتها را عليه ملت خود مرتكب شده است به كشور اسلامي عربستان كه براي حفظ امنيت بحرين نيروي نظامي فرستاده است هشدار داد.

احمدي نژاد از سخنان خود هم شرم نمي كند
احمدي نژاد كه خود در سال گذشته دستور كشتار تظاهر كنندگان تهران را صادر كرده بود الان با بي شرمي از سركوب تظاهرات در بحرين انتقاد مي كند واقعا كه شرمندگي هم پيش مزدوران امام زمان خجالت زده است.
بايد از شرم و خجالت مي مرد احمدي نژاد و تا هزار سال چنين سخن نمي گفت كه مردم بحرين مطالباتي داشتند و بايد به مطالبات آنان رسيدگي مي شد و انگار كه مردم تهران بعد از انتخابات در تهران بوق مي زدند و اصلا مطالباتي نداشتند كه احمدي نژاد و رهبر جنايتكارش خامنه اي دستور قتل عام آنان را صاد كردند و حتي مصباح يزدي دستور تجاوز جنسي به زندانيان را صادر كرده بود و بدترين جنايات را در حق مردم خود مرتكب شدند و الان احمدي نژاد كه انگار فرشته روي زمين است به كشوري كه بهترين رفتار را با تظاهرات كنندگاني كه دهها روز يك ميدان را در بحرين تصرف كرده بودند داشتند درس اخلاق مي دهد.
امثال احمدي نژاد بايد از شرم بميرند كه كه اگر يك روز هم مردم در ميدان آزادي جمع شوند همه قتل عام خواهند شد و يا سر از كهريزك ها در خواهند آورد و اين جنايت كار خبيث به كشورهاي اسلامي كه نمونه تحمل و صبر در برابر زياده خواهي شيعيان دست پرورده ايران بودند درس اخلاق مي دهد.


هشدارهاي احمقي نژاد وضعيت منطقه را بيش از پيش تنش آلوده خواهد نمود و امكان دارد كه در اين ميان با قيام مردم اهلسنت در ايران كشورهاي اسلامي منطقه از اين قيامها حمايت كنند اگرچه در گذشته حمايت نكرده اند اما دخالتهاي بيجا و مكرر رژيم ولايت سفيه در امور داخلي كشورهاي عربي و اسلامي و بويژه در امورد سرزمين مقدس حجاز كشورهاي اسلامي و عربي را به سوي اتخاذ سياستهاي جديد در برابر ايران واخواهد داشت.

هیچ نظری موجود نیست: