۱۳۹۰ فروردین ۲۹, دوشنبه

ربودن جوانان بلوچ توسط مزدوران رژیم آخوندی و سکوت جهانیان


ربودن جوانان بلوچ توسط زابلی ها جنایتکار پرونده ی سیاهی ازجنایتهای رژیم به ملت مظلوم بلوچ و اهلسنت به ثبت رسانیده است.
روزانه دهها جوانان بلوچ ربوده میشوند و در سیاهچالهای رژیم انداخته و اعدام میشوند.
متاسفانه سازمانهای حقوق بشر نسبت به این جنایت شرمناک رژیم سکوت اختیار کرده اند و تماشاگری بیش نیستند.
در حالیکه اگر مزدوران رژیم توسط مبارزین دستگیر شوند ، تمام سازمانهای حقوق بشر به صدا در می آیند و آواز حقوق بشر را سر میدهند.
سکوت جهانیان دال بر اینست کسی شیفه و یاور ملت بلوچ نیست ، و نباید برای جهانیان به انتظار نشست ، ملت بلوچ این را به خوبی میداند که باید خودش برای دفاع از ملت مظلومش قیام کند و نباید به انتظار دیگران بنشیند.
آری امروز الحمدلله صدها تن از جوانان بلوچ پا به کوهستانهای بلوچستان گذاشته اند و جان و مال و زندگی خود را به خاطر آزادی سرزمین بلوچستان فدا نموده اند و ندای شریعت و آزادی یا شهادت را سر میدهند.
ناکو وشدل

هیچ نظری موجود نیست: