۱۳۹۰ فروردین ۲۹, دوشنبه

روبانها برای که پاره می شوند؟

بار دیگر ریس جمهور خود خوانده ایران محمود احمدی نژاد قدم بر خاک بلوچستان گذاشت او و همه اطرافیانش خوب می دانند احدی در این سرزمین سراسر مرید پیامبر و صحابه برای او فرش قرمز که پهن نکرده است هیچ، شدیدا هم از او که دشمن میهن و مسلمین است متنفرند و هر بار هم پس از سفر او بر میزان و شدت این انزجار و نفرت افزوده میشود.

پس به راستی هدف او از این آمدنها و قدم رنجه فرمودنها چیست؟!

هر چه هدف او هست یا نیست بماند برای خودش اما تاثیر این سفرها تاکنون برای مردم منطقه چیزی جز نکبت ونقمت نبوده است که به برخی ازعواقب آن به صورت تیتروار میپردازم

دستگیریهای گسترده و فله ای مردم از عوام و خواص در آستانه ورود احمدی نژاد به بهانه تامین امنیت!!

تعطیلی مدارس و ادارات و حضور و غیاب دانش آموزان و کارمندان در کنار صف پاسداران و بسیجیان و... برای ایجاد سیاهی لشکر گسترده در برابر دوربینهای حکومتی!!

تحقیر اهل سنت و تمسخر عقاید حقه ایشان و بی اعتنایی به علما بخصوص رهبر اهل سنت ایران!!

اقدام به تهدید و ارعاب اهل سنت در سخنرانی ها و با رفتارهای خشونت بار ماموران و...

ایجاد روحیه در وابستگان و مزدوران با حاتم بخشی های فراوان از کیسه ملت!!

افتتاحهای نمایشی و یک بار مصرف صرفا جهت پخش قسمتهای جدید سریال روبانهای پاره!!

جمعاوری نامه های فراوان و دادن سله در راستای گسترش فرهنگ گدا پروری!!

در این دنیا پهناور و با بالا رفتن رشد فرهنگی و عقلی ملتها چه عجب است که هنوز میبینی رهبران خود باور ملت ما هنوز رشد نکرده، با عقلهای قرون وسطایی تصور میکنند ملتها زرخرید پدری آنهایند، که به ارث بردهاند!

نه احمدی نژاد، ونه جناب ولی فقیه او سر سوزنی در دلهای مردم غیور و وطن دوست بلوچستان نه جایی دارند و نه مکانت و احترامی.

پرسش اینجاست که چطور ملت بلوچی که قلبهایی به وسعت صحراهای بی ساحل، و صبر و متانت و بزرگمردی و رشادت و انسان دوستی آنان زبان زد خاص و عام است از رهبران کشور خود چنین نفرت دارند؟!

و حتما جوابش در میدان عمل بر کسی پوشیده نیست! جواب این پرسش در پرسشی حیران نهفته است:

مگر بلوچها از این نظام نفرت انگیز و ضد انسانی ولایت فقیه چه خیری دیدهاند که آنرا دوست داشته باشند؟!

دست کرم و سخاوت بیت رهبری ( یا خانه اشباح) برای این استان جز؛ تبعیض نژادی، فقر و فحشا، اعتیاد و بیکاری، گسترش فرهنگ مزخرف تشیع صفوی با حربه زر و زور، کشتار جوانان بیگناه، سربریدن علما و دانشمندان فداکار، تفرقه اندازی و... چه ارمغانهای دیگری داشته؟!

سنی نیوز

هیچ نظری موجود نیست: