۱۳۹۰ فروردین ۲۷, شنبه

مبارزه مسلحانه تنها راه علاج رژیم آخوندی است

رژیم آخوندی روزبه روز بر ظلم و ستم خود علیه ملتهای ایران بیشتر میکند ، اعدام را منجی نظام خود میداند ، آخوندها را همه ی کاره ی مملکت بار آورده است ، زندانها را از جوانان بیگناه پر کرده است ، میخواهد به جهانیان نشان دهد که من فرعون جهانم ، هر کس اعتراضی بر این رژیم بکند باید منتظر مرگ بماند ، در لحظات اولیه جنایتکاران خامنه ای با چماق و باتوم آماده میشوند.
پس تنها راه علاج این رژیم فاسد مبارزه ی مسلحانه است ، از مبارزین بلوچستان و سایر ملت ایران میخواهد که بر عملیاتهای مسلحانه ی خود علیه خامنه ای و ایادی اش افزایش دهند و این رژیم خونخوار را از صفحه ی هستی جهان محو کننید تا باشد ایرانی آزاد داشته باشیم.
علی محمدی از زاهدان

هیچ نظری موجود نیست: