۱۳۹۰ فروردین ۱۸, پنجشنبه

جنايات روافض كافر عليه اهلسنت در بحرين ، فريادها و گريه هاي يك خواهر مسلمان و مظلوم


هیچ نظری موجود نیست: