۱۳۹۰ فروردین ۲۶, جمعه

کودکی حضرت رهبر

عبدالقادر بلوچ:
جناب سعیدی که روحانی پا به سن گذاشته‏ای است به نقل از افراد معتبر می‏فرماید حضرت رهبر موقع تولد بر خلاف ونگ ونگ کودکان معمولی فریاد زده‏اند: یا علی
شما را نمی‏دانم ولی مو به تن من سیخ شد. البته حضرت رهبر یک بار از قطار در حال حرکت هم پایین پریده‏اند که نماز صبح بخواند اما یا علی گفتن نوزاد کجا و پرش حجة‏السلام کجا. واقعاً من از خانواده بزرگوار حضرت رهبر گله دارم که این اطلاعات را اینقدر از ما پنهان نگاه داشته‏اند. خدا می‏داند تا حضرت رهبر از قنداق و پوشک بیایند بیرون چه حکایت‏ها رفته بین ایشان و عرش کبریایی. البته آن زمان ایشان طفل بوده و لازم هم نبوده برای این امورات طهارت داشته باشد و وضو بگیرد. در ثانی طفلی که موقع تولد فریاد بزند یا علی پوشک‏اش را که مثل پوشک عبدالعلیِ خاک بر سرما پر نمی‏کند از...
خود من اگر موقع تولد، «یاعلی» که نه حتی اگر گفته بودم: زرشک، حالا کمتر از خود مقام امام زمان، مقامی را قبول نمی‏کردم. خدا پدر و مادر آقا را بیامرزد بنده خدا به مقام معظم رهبری و سید خراسانی بسنده کرده و ادعای دیگری ندارد.

هیچ نظری موجود نیست: