۱۳۹۰ فروردین ۱۸, پنجشنبه

بريدن زبان يك حافظ قران و موذن مسجد توسط مزدوران شيعه بحرين


تصويري از موذن مسجد محمد عرفان
به گزارش آژانس خبري تفتان جنايات روافض خبيث عليه مسلمانان اهلسنت در بحرين ادامه دارد و مزدوران رژيم شيعه ايران در يك اقدامي وحشيان و ضد بشري يك حافظ قران با نام محمد عراف 23 ساله را كه موذن مسجدي در مسجدي در بحرين بود ربوده و پس از ربودن زبانش را بريده و سپس اين حافظ قران را فقط به خاطر سني بودن آتش زده و سوزاندند و به بدترين وجه شكنجه نمودند.
جنايات تشيع عليه مسلمانان از زمان امير المومنين علي رضي الله عنه آغاز گرديد و با شهيد كردن حسين رضي الله عنه برگي ديگر بر جنايات شيعه نوشته شده و اين جنايات همچنان ادامه داشت تا بن علقمي خبيث و خواجه طوسي ملعون با هلاكو خان همراه شده و بدترين جنايات را عليه اهلسنت مرتكب شدند و سپس اسماعيل صفوي جناياتي را عليه مسلمانان مرتكب شده كه بشريت از ذكر اين جنايات شرم مي كند و خميني باز تجديد نمود عصر وحشي گري و جنايت را و اين جنايات با جنگ امريكاي جهانخوارعليه مسلمانان عراق با همراهي شيعيان رافضي به اوج خود رسيدن و هزاران مسلمان بدست شيعيان به شهادت رسيده و الان باز در بحرين جنايات روافض تكرار مي شوند. الله تعالي بر مسلمانان رحم كند

هیچ نظری موجود نیست: