۱۳۹۰ فروردین ۱۳, شنبه

اطلاعيه جديد جنبش مقاومت جندالله ، ايران به دخالتهاي مجرمانه خود در كشورهاي عربي پايان دهد


بسم الله الرحمن الرحيم
بدينوسيله جنبش مقاومت جندالله دخالتهاي بيشرمانه و مجرمانه رژيم ولايت جهل و شرك و رفض در كشورهاي اسلامي و عربي و بويژه در كشور اسلامي همسايه بحرين را به شدت محكوم مي نمايد.
رژيم جهل و جنايت ولايت فقيه طي روزهاي گذشته با فعال كردن جوخه هاي وحشي ترور خود كه توسط حزب الشيطان لبنان آموزش ديده اند مي خواست تا يك كشور اسلامي ديگر را جولانگاه خود كرده و جناياتي كه عليه مردم ايران مرتكب شده است را آنجا تكرار نمايد كه الحمدلله در اين توطئه توفيقي نيافت و الان با براه انداختن تبليغاتي دروغين سعي در تهييج مزدوران خود در منطقه خليج دارد كه اين امر هوشياري رهبران عرب را مي طلبد تا با درايت در برابر استعمارگري رژيم رافضي ايران بايستند.
جنبش مقاومت جندالله كه امروز مقتدرترين جنبش اهلسنت در ايران مي باشد به مزدوران رژيم هشدار مي دهد كه در صورت تداوم دخالتها در كشورهاي اسلامي و عربي موج لشكر استشهادي تهران را به لرزه درخواهد آورد و جنبش آمادگي خود براي پذيرائي تمامي استشهاديون عليه رژيم ايران را از تمامي كشورهاي اسلامي و عربي اعلام مي دارد.
جنبش مقاومت جندالله اعلام مي دارد كه با تمام توان در برابر تهاجمات رژيم تهران عليه مردم اهلسنت در ايران و خارج از ايران خواهد ايستاد و از هيچ تلاشي براي شكست و سرنگوني رژيم جهل و جور ولايت سفيه دريغ نخواهد كرد.
جنبش مقاومت جندالله از تمامي مسلمانان جهان و بويژه همسايگان عرب مي خواهد كه در اين نبرد جنبش مقاومت را همراهي نموده و در جنگ بر عليه بزرگترين شيطان زمان و دجال وقت خامنه اي شريك شوند و بدانند كه برادران مجاهد در جنبش جندالله تا آخرين قطره خون در برابر تجاوزات و تعدي هاي رژيم تهران خواهند ايستاد.
جنبش مقاومت جندالله رژيم ايران را بزرگترين خطر براي كشورهاي اسلامي و جهان اسلام مي داند كه اين رژيم پليد سعي مي كند با استخدام مزدوران شيعه در سراسر جهان اسلام جنگ هاي داخلي ايجاد نموده و كشورهاي اسلامي را پاره پاره نمايد و به اهداف شوم خود از جمله استيلا بر حرمين شريفين (صانهما الله من شر الروافض) دست يابد و بايد همه مسلمانان جهان با اتحاد و يكپارچگي در برابر اين رژيم مكار و حيله گر و جنايت كار بايستند و مجاهداني كه در حال جنگ با اين رژيم هستند را ياري دهند.
جنبش مقاومت جندالله ايران

هیچ نظری موجود نیست: