۱۳۹۰ فروردین ۲۲, دوشنبه

دانشجويان سوريه اي به صف تظاهرات عليه حكومت ديكتاتور و جنايتكار شيعي خاندان اسد پيوستند


به گزارش آ‍ژانس خبري تفتان دانشجویان دانشگاه دمشق پایتخت سوریه امروز دوشنبه 11-4-2011 به صفوف تظاهرات عليه حكومت خودكامه و مستبد و ديكتاتور شيعي خاندان اسد پیوستند. شهر بانیاس نیز شاهد تشییع پیکرهای کشته شدگان اعتراض های یکشنبه بود. تظاهراتها رو به افزايش است و ديگر وقت آن فرا رسيده است كه حكومت جنايت پيشه روافض در سوريه اهلسنت خاتمه يابد ودر حقيقت پايان حكومت يك خاندان رافضي و جنايتكار بر كشوري كه داراي اكثريت اهلسنت است مي تواندآغازي براي پايان حكومت امام زمان خبيث در ايران باشد.

سركوب و جنايت حكومت رافضي سوريه نمي تواند مانع زوالش شود بلكه زوالش را نزديك مي كند همانگونه كه سركوبها در تونس و مصر نتوانست حركت مردمي را بازدارد به همين صورت حركت عظيم مردمي سوري ديگر نمي ايستد.

حكومت رافضي در سوريه به بدترين شيوه به سركوب روي آورده است و از پدرانش حسن صباح و اسماعيل صفوي در جنايت به پيش افتاده است و در حمله به تظاهراتهاي دانشجويان يك دانشجو به شهادت رسيده است.

مجسمه حافظ الاسد فرو ريختانده شد

درشهر درعا هزاران نفر دريک مارش عزاداري براي کشته شدگاني که دراوايل اين هفته جان باخته اند ، درحاليکه شعار« آزادي» مي دادند، به ميدان مرکزي شهر رفته، وپيش ازآنکه از درون ساختمانها توسط نيروهاي امنيتي اي که لباسهاي شخصي برتن داشتند، مورد حمله با تفنگچه هاي خودکار ماشيندار قرار گيرند، مجسمه حافظ الاسد پدر بشار اسد را فرود آوردند. اين جمعيت که شمارش به 3000 نفرمي رسيد، براثر باران گلوله ها وگازاشک آور متفرق شد. شب هنگام به گزارش شاهدان، درحالي که ديگر ازنيروهاي امنيتي اثري احساس نمي شد، يک جمعيت ديگر ساختمان حکومتي را به آتش کشيد.هیچ نظری موجود نیست: