۱۳۹۰ فروردین ۱۸, پنجشنبه

اشغالگران شيعه مقيم بلوچستان در حمايت از مزدوران شيعه بحريني تجمع چند نفره اي كردند
فيلمي از اعلام جنگ آخوندهاي شيعه عليه اهلسنت
به گزارش آژانس خبري تفتان چند نفر از شيعيان اشغالگر و متجاوز و جنايتكار در بلوچستان به سركردگي سليماني جنايت پيشه نماينده طاغوت عصر و شيطان زمان خامنه اي دست به تجمعي چند نفره در زاهدان زدند تا به حساب از مزدوران جنايتكار شيعه در بحرين حمايت كنند.
اين در حالي است كه بلوچستان 80 سال است كه دراشغال شيعيان رافضي در آمده است و سي سال است كه نظام خميني بدترين جنايتها را در حق مردم بلوچ مرتكب مي شود و ملت بلوچ كه 95 در صد جمعيت اين سرزمين را تشكيل مي دادند رو به زوال هستند و هر روز بر جمعيت شيعيان اشغالگر كه بدتر از صهيونيست ها هستند افزوده مي شود و مردم بلوچ در سرزمين خود حتي براي رفته گري هم پذيرفته نمي شوند و در اين حال اشغالگران شيعه بلوچستان با بي شرمي تمام شعار مساوات در بحرين را سر مي دهند و بايد اين بي شرمان تاريخ از شرم و خجالت مي مردند.
بايد سليماني ها به جنايات خود در بلوچستان نگاهي بياندازند كه با مردم بلوچ چه كرده اند و او كه ديگران را از قهر الهي مي ترساند حتما مجوز جنايت از امام زمان خيالي و باطل خود گرفته است كه بر مردم مسلمان بلوچ جنايت كند.
واقعا كه زابلي هاي اشغالگر و جنايتكار شرم ندارند كه خودشان يك ملت را از تمامي حقوق محروم كرده اند و ملت بلوچ را در سرزمين خودشان برده خود قرار داده اند و امروز از بحرين مي گويند در حالي كه شيعيان بحرين بهترين امكانات و رفاهيات را دارند و حتي در يك كشور سني وزارت دارند اما اهلسنت و ملت بلوچ در سرزمين خود چه جايگاهي دارند .
مردم بلوچ به طور كامل از شيعيان اشغالگر متنفرند و خواهان برچيده شدن اشغال بلوچستان از دست متجاوزان و جنايتكاران هستند و بس و بايد شيعيان كافر و اولاد ابن سباي يهودي بلوچستان را ترك كنند و سوگند به ذات الله كه يهود به مراتب از شيعيان بهتر هستند و چنين جناياتي را در حق مسلمانان مرتكب نشده اند.
و مردم بلوچ ارتباط نزديك فرهنگي و ديني و مذهبي با مردم عرب بحرين دارند و خود را بسيار نزديك با عرب مي دانند و هشتاد سال اشغال نتوانسته است ارتباطي بين متجاوزان شيعه و ملت مسلمان بلوچ بيافريند.

هیچ نظری موجود نیست: