۱۳۹۰ فروردین ۱۷, چهارشنبه

سردبير روزنامه سياست كويتي : ايران در تلاش براي صدور تشيع صفوي به جهان عرب استبه گزارش آژانس خبري تفتان
احمد جارالله سردبير روزنامه سياست كويتي در گفتگو با شبكه العربية ايران را متهم به تلاش براي صدور تشيع صفوي به جهان عرب كرد.

وي افزود زماني كه خيمني آمد تلاش كرد با قدرت نظامي انقلابش را به جهان اسلام صادر كند اما هنگاميكه در جنگ عراق شكست خورد و نتوانست از راه جنگ به اهداف صفوي خود برسد با تلاشهاي تبليغاتي و فرهنگي به اين هدف يعني صدور تشيع صفوي فارسي ادامه داد.


احمد جارالله در مقاله اي كه در روزنامه سياست نوشته است گفته است كه سياست توسعه طلبانه ايران يك كابوس نيست و اين طور نيست كه عداوتي با ايران داريم و ايران را متهم مي كنيم بلكه اين تجربه تلخي است كه ما شاهد آن هستيم و رفتار و كردار ايران سبب شده است كه مردم عرب نگران توسعه طلبي هاي ايران باشند تا اندازه اي كه ايران مي خواهد جنگ را به سرزمين وحي بكشاند.
جارالله در مقاله اش مزدوران ايران را در لبنان و در لباس حزب الشيطان لبنان و همچنين مزدوران ايران در بحرين را با برامكه كه در حال توطئه در دربار خليفه عباسي هارون رشيد بودند تشبيه داد و گفت دقيقا مزدوران شيعه در لبنان و بحرين همان سياسيتهاي فارسهاي صفوي را به پيش مي برند.


هیچ نظری موجود نیست: