۱۳۹۰ فروردین ۱۴, یکشنبه

سحنگوي جنبش مقاومت جندالله: تنها راه مقابله كشورهاي اسلامي و عربي با ايران حمايت و پشتيباني از مبارزان مي باشد


به گزارش آژانس خبري تفتان سخنگوي جنبش مقاومت جندالله عبدالرئوف ريگي در گفتگو با خبرنگار تفتان اطلاعيه اخير جنبش مبني بر محكوميت دخالت ايران در كشورهاي اسلامي را گامي از سوي مبارزان براي تعاون با مسلمانان جهان در برابر خطر رافضيت و شيعيت دانست و از مسلمانان جهان و بويژه از سران كشورهاي اسلامي خواست كه به اين نداي جنبش مقاومت لبيك گفته و دست همكاري به سوي مسلمانان ايران كه تحت ظلم و جنايت رژيم ولايت جهل و جور به سر مي برند دراز نمايند.

عبدالرئوف ريگي در اين گفتگو تنها راه جلوگيري از تجاوزات رژيم تهران در كشورهاي اسلامي را حمايت و پشتيباني كشورهاي اسلامي از مبارزات داخل ايران و خصوصا مبارزات اهلسنت ايران دانست كه بايد كشورهاي اسلامي در اين راستا گامهاي مثبتي بردارند و از نظر سياسي و مادي حركتهاي اهلسنت را مورد حمايت قرار دهند.
سخنگوي جنبش مقاومت جندالله در اين گفتگو ملتهاي ايران بويژه ملت بلوچ و ملت كرد و ملت عرب را بهترين گزينه براي جهان عرب در راستاي مقابله با سلطه طلبي هاي تهران دانست و افزود كه بايد كشورهاي اسلامي و عربي همانگونه كه ايران در قلب آنها گروههاي مانند حزب الشيطان لبنان و وفاق بحرين و حزب الشيطان جزيره و غيره ساخته است با حمايت و پشتيباني خود از جنبش مقاومت جندالله و ديگر مبارزان عرب و كرد پاسخ رژيم تهران را بدهند.
سخنگوي جنبش مقاومت جندالله در ادامه گفتگويش با تاكيد بر قدرت جنبش مقاومت گفت كه اگر اين جنبش از نظر امكانات رسانه اي و نظامي حمايت شود قطعا رژيم ايران را شكست خواهد داد همانگونه كه تاكنون با نبود امكانات كافي در هر ميداني رژيم ايران را شكستهاي سختي داده است و اگر حمايت و پشتيباني شود رژيم ايران از جنوب و جنوب شرق كشور عقب نشيني خواهد كرد.
عبدالرئوف ريگي در مورد مردم بلوچ گفت كه اين مردم از رژيم حاكم تهران درد به دل دارند و امروز به خاطر اينكه از سوي كشوري پشتيباني نمي شوند نمي توانند كاري كنند و اگر مردم بدانند كه از سوي كشورهاي اسلامي پشتيباني مي شوند با تمام وجود در برابر رژيم تهران قيام خواهند كرد و مردم بلوچ با مردم عرب ارتباطات وسيع تر و محكم تري از نظر ديني و فرهنگي و منطقه اي دارند و كشورهاي خليجي بارها شاهد بوده اند كه جوانان بلوچ در كنار آنها ايستاده اند و سرزمينهاي عربي بويژه عمان و بحرين را از آن مسلمانان دانسته اند و از حريم آنها حفاطت كرده اند.

هیچ نظری موجود نیست: