۱۳۸۹ اسفند ۱۲, پنجشنبه

به حال ایران باید گریست/ ویدئو عوامفریبی که احمدی نژاد را زمینه ساز امام زمان معرفی کند / گوشه ای از خیانت و فریبکاری اراذل حاکم بر ایران

هیچ نظری موجود نیست: