۱۳۸۹ اسفند ۲۹, یکشنبه

لشکرکشی نوروزی سپاه و بسیج در جاده ها!


به گزارش خبرگزاریهای حکومتی، احمدی مقدم گفت: بیش از ۵۰۰هزار نفر نیروهای انتظامی و امدادی در جاده ها وشهرها، بویژه مناطق مهمان پذیرتر مستقر شد.

هیچ نظری موجود نیست: