۱۳۸۹ اسفند ۲۳, دوشنبه

چهارتا اتوبوس دختر!!در پادگان!! و پتوهای مخمل حضرت زهرا

۲ نظر:

پاکدامن گفت...

مردم بيچاره گير چه جانوران هوسباز، بی فرهنگ و بی تمدنی افتاده!

ناشناس گفت...

اجب فقط برای دخترای جوان خواب دیده که حتما تو خواب هم گفته که صیغه چند روزشون هم بکنن که تا موقع برگشتن بدون محرم نباشند در کشور غریب
و برای سربازان گمنام هم دارویی باشند که دیر وقت است در قرارگاه به سربردند