۱۳۸۹ اسفند ۲۶, پنجشنبه

باز بوى خون از سرزمين مكران و بلوچستان غربى به مشام رسيد،،،،،


روزپنج شنبه 26اسفند1389 دو نوجوان بلوچ سنى مذهب جاسكى بنامهاى: 1-شهيد محمد بليان 18ساله فرزند موسى 2-شهيد محمد آزاديان17ساله فرزند على در 8 كيلومترى شهر جاسك كه از گردش و تفريح از باغهاى اطراف شهر به سوى خانه باز مي گشتند، توسط سربازان گمنام امام زمان و خامنه اى جانى و خونخوار به گلوله بسته شده و به شهادت رسيدند. ضمنا يكى از شهداء يك ساعت دوام آورده كه بر اثر ممانعت مامورين از انتقال او به بيمارستان در پشت وانت نيروى انتظامى جان ميدهد. فرمانده اين جنايت كسى نيست جز قاتل نام آشنایى بلوچهایى اين منطقه "ستوان مصطفى حاتميان شيرازى" كه تاكنون دستش به خون دهها جوان و نوجوان بلوچ سنى مذهب در اين خطه از خاك بلوچستان آلوده شده، جالب اينجاست كه بس از به قتل رساندن اين جوانان اين جانى خونخوار عامل خامنه اى ملعون و جانى مقدارى اسلحه و موادمخدر هم به اين مقتولين ربط ميدهد و در نشريات مزدور خودشان از اين شهداء با نامهايى همچون: تروريست، اشرار، سارق، اغتشاش گر، فتنه گر، اقدام بر براندازى نظام و... نام مى برد، تا عمل ننگين خود را توجيه كند.

تك تيرانداز بلوچ از "جاسك" اشغالى

هیچ نظری موجود نیست: