۱۳۸۹ اسفند ۲۶, پنجشنبه

پشتیبانی نیروی انتظامی از حمله اوباشان حکومتی به سفارت عربستان در تهران
هیچ نظری موجود نیست: