۱۳۸۹ اسفند ۱۸, چهارشنبه

تظاهرات روافض در لندن: حرمین شریفین را به سازمان ملل متحد بسپاریدسنی نیوز: هرگاه به تاریخ دشمنی و عداوت میان حق و باطل در مسیر تاریخ به دقت نظر افکنیم در خواهیم یافت که این خصومت و دشمنی ثابت و پدیدار بوده گاهی شدت می یابد و گاهی کاهش، و گاهی هم دشمن با مظهر دوستانه بخاطر فریب دادن اهل حق، و پنهان نمودن حقد و کینه عمیقشان ظاهر می گردند تا اگر بتوانند پیروان حق را نابود و سرکوب نموده نور الله را با دسیسه های زهرآگین شان خاموش سازند. اما الله نور خود را کامل می نماید هر چند برای کافران و مشرکان خوش آیند نباشد.
کفر یک ملت است و اهداف شان بخاطر ریشه کن ساختن اهل حق یکی بوده و چون دو روی یک سکه در مقابل حق یکجا باهم همکارند و در اهداف و برنامه و نقشه های شان علیه مؤمنان با هم متفق اند.
آنچه بر هر فرد مؤمن و مسلمان با غیرت لازم است اینست که هر کدام نظر به قدرت و توان خود از مرز های دین اسلام دفاع نموده در مبارزه علیه باطل و باطل پرستان کوتاهی و سستی از خود نشان ندهد.
امروز بر مسلمانان است که از خواب گران برخاسته دوست و دشمن را بشناسد. فریب دشمن را نخورده در راه افشا نمودن برنامه و نقشه های شوم آنها که بنام های مختلف و زیر پرده دین و مذهب دست بکار اند تلاش جدی بخرچ دهد بویژه در عصری که ما زندگی داریم دشمنان داخلی و خارجی علیه فرزندان امت اسلامی دست به هم داده می خواهند برای بار دوم جنگ احزاب را علیه مسلمانان براه اندازند.
در خواست ما از همه مسلمانان، بی خبر، اینست که از خواب غفلت بیدار شده خطر ها و نقشه های خصمانه دشمن را که متوجه اسلام و مسلمانان است درک نموده در راه افشا نمودن آن از هر وسیله استفاده نمایند تا در نصرت دین حق الهی سهیم گردند.
چنانکه به همه آشکار گردیده یک عده از دشمنان قسم خوردۀ اسلام بنام دوستی با اهل بیت شب و روز علیه ناموس سید و سردار اهل بیت صلی الله علیه وآله وسلم و پیروان او دسیسه سازی نموده می خواهند بنام وحدت و اخوت خنجر مسموم شان را از پشت بر جسد ضعیف و ناتوان امت اسلامی وارد نمایند لیکن گاهی ناخود آگاه پرده از چهره شوم خویش برمی دارند! چنانکه به تازگی چهرهای ناپاک ایشان به همه هویدا گردید و اینک طی تظاهراتی در لندن خواهان آن شدند که مکه و مدینه باید در تصرف کفار یهود ونصارا قرار گرفته و سازمان ملل متحد باید بر آن نظارت داشته باشد.
آیا این اسلام اهل بیت است؟ آیا ایشان روزی راضی شده اند که کفار بر سرزمین اجداد شان حاکم گردند؟ شکی نیست که اهل بیت از همچو پیروان سو و بدکار و دروغگو بیزار اند.
خواننده گرامی میتواند به تصاویر این تظاهرات که در لندن به راه انداخته شد نظر افکند تا نجاست و خباثت و حقیقت شیعیان رافضی کینه توز را در قبال اسلام و مسلمانان هر چه بیشتر درک نماید.
از الله می خواهیم این گرگانی که در زیر پوست میش ظاهر شده اند و می خواهند جسد اسلام غزیز را بدرند، تباه و نابود سازد و نقشه های شوم شان را بر علیه خود شان برگرداند و مسلمانان را متحد سازد تا همچون روزگاران صدر اسلام از حریم اسلام با جان و مالشان شان دفاع نمایند.
حسبنا الله ونعم الوكيل واللهم رد كيدهم في نحروهم

هیچ نظری موجود نیست: