۱۳۸۹ اسفند ۱۱, چهارشنبه

فیلم های منتشر شده از تظاهرات مردم ایران در ۱۰ اسفند ۸۹

نصب پلاکارد در اتوبان نیایش - دیکتاتور به پایان سلام کن تهران ۱۰ اسفند

هیچ نظری موجود نیست: