۱۳۸۹ اسفند ۱۳, جمعه

تظاهرات سراسری در ایران بمناسبت 8 مارس روز جهانی زن

"شورای هماهنگی راه سبز امید" برای پاسداشت هشتم مارس، روز جهانی زن و حمایت از تظاهراتی که قرار است در این روز در شهرهای ایران برگزار شود، بیانیه ای صادر کرده است.
در این بیاتیه آمده است: در روزهای پیش روی « روز جهانی زن » را داریم . حضور فعال زنان در جنبش سبز را می توان با شهادت « ندا آقاسلطان » در روزهای آغازین و در پیشانی آن شناسایی کرد بگونه ای که به نماد این جنبش در سراسر جهان تبدیل شد ، و این حضور را در همه روزهای سخت پشت سر گذاشته شده می توان در همه جا دید ، از کهریزک تا اوین ، از صبوری مادران وهمسران هزاران زندانی ، و از همراهی دکتر زهرا رهنورد و فاطمه کروبی همپای رهبران جنبش میرحسین موسوی و مهدی کروبی ، که اینروز به همین دلیل به بند اسارت و زندان گرفتار آمده اند .
روزسه شنبه 17 اسفند(8 مارچ) فرصت دیگری برای پیوند « روزجهانی زن » با جنبش سبز مردم ایران در پیگیری مطالبات جامعه زنان ماست ، از اینرو شورای هماهنگی راه سبز امید همراهی و همگامی خود را با برنامه های فعالان و نهادهای حوزه زنان برای پاسداشت این روز اعلام می نماید و از همراهان سبز می خواهد که فعالانه در برنامه های این روز شرکت نمایند.

هیچ نظری موجود نیست: