۱۳۸۹ بهمن ۲۲, جمعه

تصاویری ازروشهای رياكاری در ايران

ریاکاری زیر مجموعه های بسیار و متنوعی دارد؛ یکی ازین زیر مجموعه ها، حک کردن جای مُهره نماز بر روی پیشانیست.در جمهوری جنون و تقیه(دروغ)، جای مُهر نماز بر پیشانی، یکی از ارکان اصلی ِ رسیدن به دایرهء ثروت و قدرتست! جای مُهر را میتوان بشیوه های مختلفی بر روی پیشانی حک کرد، ما هم اکنون، برخی ازین شیوه ها را همرا با طریقهء انجامشان، به شما معرفی میکنیم :
بسم الله القاسم الجبارین!!!
روش نعل اسبی
در این روش چنانکه از اسمش پیداست از نعل اسب برای کوبیدن جای مهر بر روی پیشانی استفاده میشود؛ این روش بیشتر در بین روشنفکران دینی مقبولیت دارد.
این روش صد در صد تست شده و بازدهی آن بسیار سریعست، برای مثال صاحب تصویر فوق را پس از حک نعل اسبی، در اولین مرحلهء انتخابات مجلس( در منطقهء خود ) حائز اکثریت آرا کردند و بحول و قوهء الهی با اختلاف بسیار فاحشی نسبت به نفر دوم راهی مجلس شد.

هیچ نظری موجود نیست: