۱۳۸۹ بهمن ۲۲, جمعه

رژیم آخوندی در هراس از به آ تش کشیدن تصاویر خامنه ای، این تصاویر را از بسیاری خیابانها جمع آوری کرده است

به مناسبت سالگرد ۲۲ بهمن جوانان انقلابیِ تهران در خیابانهای نواب، سلسبیل، جمهوری، دیباجی جنوبی، گیشا و سلطنت آباد، تصاویر منحوس خامنه ای ولی فقیه ارتجاع را به آتش کشیدند و با توزیع تراکتها و شعار نویسی مردم را به شرکت در تظاهرات دعوت کردند. آنها شعار میداند: «این است خروش بهمن، مرگ بر خامنه ای»، «امروز بن علی، فردا سیدعلی».” پیام بهمن اینه، خامنه ای بدونه ، بزودی سرنگونهمردم ایرانزمین دیکتاتورو بزن زمینمرگ بر خامنه ای ، لعنت بر خمینی ” رژیم آخوندی در وحشت از خروش بهمن و در یک واکنش زبونانه و برای جلوگیری از به آتش کشیدن تصاویر منحوس ولی فقیه ارتجاع، در بسیاری از نقاط و میدانهای تهران و شهرهای بزرگ این تصاویر را جمع آوری کرده است.

هیچ نظری موجود نیست: