۱۳۸۹ اسفند ۹, دوشنبه

تمامی فیلترشکن ها به همراه اموزش


اموزش برنامه ها داخل فایل ها در پوشه ای به اسم

help هستند

http://www.2shared.com/file/3WyVvgkL/fg685p.html

hopster

http://www.4shared.com/file/IGfKkn-p/HopvR17.html

Traffic Compressor

http://www.4shared.com/file/5kcq9_V6/TCv20423.html

puff

http://www.mediafire.com/file/3wmt2gyznon/pu.v0.03.321.zip

sonic proxy

http://www.4shared.com/file/241815452/aab3eb82/SonProv2.html

ultrasurf

http://www.4shared.com/file/fmYmTVN2/Ult997.html

toonel

http://www.4shared.com/file/241815509/41d4ac78/Too005050.html

cproxy

http://www.4shared.com/file/vV3Am17n/CproFull.html

aol

http://www.4shared.com/file/241793766/60f864c9/Aov95.html

SiscomAccelerator

http://www.4shared.com/file/IQo_yNWW/Siscov6021012.html

Your Freedom

http://www.4shared.com/file/Bm92Mps0/FreeDv20100818.html

GhostSurf

http://www.4shared.com/file/241801216/7f3d28ca/GhS2005.html

paperbus

http://www.4shared.com/file/WX3251nz/PBusv20betaBuld100.html

tor

http://www.4shared.com/file/1lRdBMSH/VidaTorv02126.html

jap

http://www.4shared.com/file/Ted4OS5e/JonJapv0012005.html

دانلود جاوا

http://www.4shared.com/file/241810857/e41d165b/Java.html

هیچ نظری موجود نیست: