۱۳۸۹ بهمن ۱۶, شنبه

تلاشهای رژیم برای ادای نماز جمعه اهل سنت تایباد به امامت آخوند حکومتی ناکام ماند

تماس تلفنی رژیم باکارمندان وحقوق بگیران اهل سنت برای ادای نمودن نمازجمعه پشت سر آخوند حکومتی به نتیجه نرسید.
علی رغم تاکید وفشارهای دولت برمردم وتماس تلفنی با کارمندان ، آزادگان وحقوق بگیران سنی مذهب مبنی براینکه این هفته حتما باید نمازجمعه راپشت سر آخوندحکومتی بخوانند ناکام ماند.
بنابه گزارشهای رسیده به پایگاه اطلاع رسانی "اخبار جهان اسلام "از شهرستان تایباد، مردم فهمیم وهمیشه در صحنه به تهدیدها توجهی نکرده وهزاران نفرنماز را در مسجد جامع مالک الملک تایباد که دومین محل برگزاری نمازجمعه است با ازدحام زیادی اقامه نمودند
این گزارش می افزاید :آخوندحکومتی برای جمعیتی اندک درحدود 200 نفردر مسجد جامع احناف نمازجمعه خواند.

هیچ نظری موجود نیست: