۱۳۸۹ اسفند ۹, دوشنبه

شباهت های قذافی و خامنه ای

قذافی و خامنه ای از بسیاری جهات شبیه هم هستند ، گویی از روی دست یکدیگر می نویسند :قذافی خود را منجی عرب و رهبر آنان می خواند .خامنه ای خود را ولی امر مسلمین دانسته و اطاعت از خود را بر مردم واجب می شمارد .قذافی خود را رهبر مادام العمر لیبی معرفی کرده و وعده داده تا زمان شهادت خود ، رهبر انقلاب لیبی باقی بماند .خامنه ای خود را رهبر مادام العمر جمهوری اسلامی می داند و جان ناقابل و اندک آبروی خود را گرو انجام این مسئولیت قرار داده .قذافی مخالفان خود را میکروب نامیده .خامنه ای هم معترضان را میکروب خوانده .قذافی برای سرکوب مردم لیبی ،اقدام به استخدام مزدوران خارجی کرده .خامنه ای هم برای سرکوب مردم ایران ، مزدوران حزب اله لبنان را به استخدام درآورده .قذافی مردم خود را در خیابان به توپ و تانک و تیر بسته .خامنه ای مردم صبور و آرام ایران را در خیابان با گلوله هدف قرار می دهد و با ماشین های نیروی انتظامی از روی آنها رد می شود .قذافی ادعا می کند که مخالفان به دلیل مصرف مواد مخدر علیه او قیام کرده اند .خامنه ای مخالفان خود را به بی بصیرتی و عدم درک صحیح متهم کرده است .قذافی مدعی شده که مخالفانش چهره لیبی را در جهان زشت جلوه میدهند .خامنه ای هم خواهان سرکوب معترضانی ست که به اعتقاد او چهره نظام جمهوری اسلامی را در جهان خدشه دار نموده اند .قذافی مدعی ست که مخالفانش تحت تاثیر عوامل مصری و تونسی به خیابانها آمده اند.خامنه ای اما دشمن ( واهی ) را عامل تحریک معترضان می نامد .قذافی با کودتا بر سر کار آمده .خامنه ای با کودتای انتخاباتی سعی در تحکیم مسند خود کرده .قذافی به رفتاری غیرعادی شهره است و تصور می کند جهان به امر او باید باشد .خامنه ای هم سالهاست که همچون فردی متوهم و خیالاتی بدنبال رهبری جهان است .

هیچ نظری موجود نیست: