۱۳۸۹ بهمن ۲۱, پنجشنبه

خامنه ای ای پست تر از مبارک

خامنه ای ای پست تر از مبارک تو حتی آنقدر شجاعت نداشتی که مسئولیت کودتای خونبارت رو بر عهده بگیری،تو آنقدر ترسو بودی که جرات به اعتراف به اشتباهات و خیانت های خود به آرا و اعتماد مردم ایران را نداشتی،تو آنقدر خود شیفته و مست قدرت هستی که ندای آزادی خواهی و یاری مردمت را با دستور کشتار در خطبه های خون جمعه سیاهت پاسخ دادی، خامنه ای ای پست تر از مبارک،تو آنقدر از شرافت و انسانیت دور شدی که جوانان بی گناه را اغتشاش گر و کشته شدگان را فریب خورده میخوانی،در حالی که مبارک جوانان معترضش را باعث غرور و کشته شدگان راه آزادی مصر را شهید خطاب کرد،خامنه ای ای متکبر تر ازمبارک،حس تکبر و قدرت پریستی چنان مغرورت ساخته که حتی تن به پذیرش اطلاحاتی کوچک و تغیراتی صغیر تنها به احترام به خواسته های مردم هم ندادی، خامنه ای ای رو ترسو تراز مبارک،تو حتی اینقدر وجود نداشتی که قیام اعتراض مردم را خودجوش به حق بخوانی بی آنکه آن را به بیگانگان و دشمنان ایران ربط بدی،خامنه ای ای پست تر از قذافی تو حتی قذافی هم نیستی که اجازه تجمع به مخالفانت را در یک روز صادر کنی،خامنه ای ای ظالم تر از مبارک، تو حتی جرآت مبارک را هم در آزادی زندانیان سیاسی نداری و خامنه ای ای کمتر از بن علی،تو آنقدر در توهمات خود غرق شدی که زمان رفتنت را هم که بسیار گذشته نمی پذیری.............
hermonutik

هیچ نظری موجود نیست: