۱۳۸۹ بهمن ۱۵, جمعه

آخوند قرائتی : امام رضا کارشناس هواشناسی بوده /میدونست که هر ابر متعلق به کدوم منطقه بوده و کی بارون میاد . (جالب که خودش هم از حرفش خندش میگیره )

۱ نظر:

ناشناس گفت...

رژیم ددمنش آخوندھای رافضئ امام زمان دروغی خود را اعدام کردند،چون اینھا بہ دروغ بودن امام زمان یقین دارند ھر کس ادعای امام زمان کند او را میکشند،آیا رافضیھا مشخصات کامل امام زمان را میدانند کہ امام زمان اصلی را ھم اعدام نکنند، و یا تا کنون اعدام شدہ است،آجوج ماجوج- بلوچ