۱۳۸۹ بهمن ۱۵, جمعه

نامه یک دانشجوی اهل سنّت به جوانان فلسطینی

به نام خداوند مهربان

خواهران و برادران فلسطینی، مردم سربلند غزّه سلام ورحمت خدا برشما باد!

مقاومت شرافتمندانه ی شما ملّت رشید و با عزّت مورد تحسین هرمسلمان آگاه وهر انسان وجدان سالم وآزادیخواهی است.جنایات صهیونیستها واقعا دل هر انسان زنده دلی را به درد می آورد وما به سنّت الهیِ « إنَّ البَاطلَ کانَ زَهُوقاً » امید داریم و می دانیم که جز زبونی ونابودی سرانجامی برای مریدان وپیروان هرتزل نیست.

ما مسلمانان اهل سنّت ایران اعم از فارس وبلوچ وترکمن وکُرد مانند شما تحت ستم ها وجنایت های جانگاهی قرار گرفته ایم. سی سال است از دست دژخیمان صفوی خون دل می خوریم.صفویان سنگدل بزرگان ما را یکی پس از دیگری ترور وشکنجه کُش کردند. خدا گواه است که هیچ خانواده ای از اهل سنّت ایران نیست که به نحوی مورد ستم وتبعیض صفویان دنیاپرستِ خداناپرست قرار نگرفته باشد وذکرهمه ی آن جنایت ها که ادامه دارد به کتابهایی بسیار قطور نیاز دارد.

خواهران وبرادران دردمندما!اگرصهیونیست ها خانه های شما را ویران می کنند، صفویان در ایران مساجد ما را با خاک یکسان می کنند.آیا صهیونیست ها هر روز عیناً در صدا وسیما به مقدّسات شما اهانت می کنند ؟امّا دژخیمان صفوی با اینکه روباه صفتانه از وحدت وبرادری دم می زنند همواره با توهین به اصحاب کرام دل های ما را جریحه دار می کنند.آیا صهیونیست ها به ناموس رسول الله - صلی الله علیه و سلّم- توهین می کنند ؟ ولی صفویان حرام زاده به ناموس رسول الله - صلی الله علیه و سلّم- مادر ایمانی ما حضرت عایشه - رضی الله عنها- اهانت می کنند.آیا تاکنون شده صهیونیست ها مسلمانان را به جرم هم نام بودن با خلفای راشدین - سلام الله علیهم - به قتل برسانند؟ ولی خداگواه است بارها در روستاها، مردم بی دفاع و زحمتکش ما را تنها به خاطر اینکه نامشان ابوبکر وعمر وعثمان بوده به رگبار بسته اند. در این ستمکده هر آخوند پست و رذل وبیسوادی می تواند به مقدّسات ما اهانت کند و هر مأمورخودفروشِ ددمنشی می تواند به بهانه وبا برچسب زدن « وهابی» به برادران ما اموالشان را به غارت بَرَد. وچنانچه کسی به رفتاراین فرعون چه ها اعتراض کند سرانجامش زندان وشکنجه است. اخیراً دو نفر از برادران کُرد ما را بخاطر اعتراض به آخوند پست و رذلی که به بزرگان اهل سنّت(امام ابن تیمیه وامام ابن قیّم- رحمته الله علیهما- )توهین کرده است، روانه ی شکنجه گاهها کرده اند واموالشان را به غارت برده اند وبا همه ی این اوصاف آقایان با نهایت حماقت ناراحت و متعجّب اند که چرا سیاست زبونانه ی« سنّی زدایی وشیعی گرایی»آنها کاربردی ندارد.

البته مریدان شاه اسماعیل صفوی به برادران شیعی ما پیروان و دوستداران حضرت علی-ع- که خواهان عدالت وآزادی هستند نیز رحم نمی کنند (صحنه ی فیلم برداری شده از پرت کردن جوانان وجدان سالمی که مهر مسلم ابن عقیل به دل داشته اند به جرم اعتراض به بیدادهای یزیدیان، چشم ودست وپا بسته از بالای آپارتمانی چندین طبقه توسط ابن زیادهای صفوی؛ دلِ بی رحم ترین انسان را هم، به درد می آورد، شاهد مدّعای ماست). راستی آیا صهیونیست ها جوانان معترض از خودشان را بدان صورت شادی کنان از بالای آپارتمان پرت می کنند وبه قتل می رسانند؟

و تأسف آور این است که آن همه جرم و جنایت ها تحت لوای دوستی اهل بیت و پاسداری از ولایت ائِمّه انجام میشود وراستی چه می شود کرد؟ دنیا، دنیایِ تزویر و استحماراست. لذا با دین به دنیا فروشی و ذبح شرعیِ حقایق و با پشت پازدن به وجدان و ارزشهای انسانی، به آسانی می تواند حسینی صحبت کرد ویزیدی عمل نمود.

ملّت فهیم وشریف ایران شاهد است که فساد واعتیاد و ستم تبعیض وجنایت و دروغ وتزویر و ریاکاری به نام دین وبه نام اسلام ناب، سراسر مملکت را فراگرفته است،در حالی که آقازاده ها میلیاردها میلیارد ثروت این مملکت را به غارت برده و می برند. صدها هزار زن بینوا در پایتخت و دیگر شهرها از فرط گرسنگی فرزندانشان تن به فحشاء می دهند و فروختن کلیه ی خود از سوی جوانان درمانده و محروم امری عادی گشته است.و همین جنایت وستم ها باعث شده که کثیری از مردم ایران از دین بیزار و متنفّر شوند. ولذا بنابه اعتراف سران استکبارِ صفوی (از جمله در روزنامه جام جم 10/9/89 )گرایش دانشجویان واساتید شیعی به مسیحیّت وزرتشتی گری واقعاً غوغا می کند.راستی آیا عملکرد صهیونیست ها تاکنون موجب شده که مسلمانان ازاسلام بیزارشوند؟مسلّماً خیر. ولی عملکرد آخوندهای قدرت پرست وخداناپرستِ صفوی چنان نتیجه ای رابه نمایش گذاشته اند وتاریخ قرون وسطی درستمکده ی ما تکرارشده است .

آری دروغ و تزویرخطرناکترین حربه ی دشمنان دین وبشریّت بوده وهست. یادش گرامی باد مرحوم دکترعلی شریعتی که می فرمود:«هرگاه استبداد جامه ی دین وتقوا به تن کرد، بزرگترین فاجعه ی تاریخ رخ می دهد».آری می توان حسینی صحبت کردویزیدی عمل نمود،می توان به تزویر و با سینه ایی پرکینه، سنگِ دفاع از فلسطین به سینه زد. اخیراً آخوندی رذل در دانشگاه تهران ازکافروگمراه شمردن اهل سنّت صحبت کرده بود. دانشجویی شیعی از وی می پرسد استاد!تعارض کافر دانستن اهل تسنّن و وحدت با آنها چه معنایی دارد؟آخونددرپاسخ گفته بود دنیا دنیای سیاست است. شعاروحدت اسلامی امروزه به مصلحت ماست،وبازپرسیده بود استاد! کافرو گمراه دانستن اهل سنّت وصرف هزینه های سرسام آور در فلسطین ودفاع ازآنها را چگونه

توجیه می کنی؟آخوندگفته بود مادلمان برای شیعیان لبنان می سوزد، نه برای اهل سنّت. ما بحران و جنگ را درفلسطین محدود می کنیم تا فشارو خسارت موجود به شیعیان لبنان منتقل و تحمیل نشود. پس چه بهتر تا می توانیم وبه هر قیمتی شده سنّی ها راسپر برادران خودمان قرار دهیم. مشابه همین تحلیل را نیز جلّاد وشکنجه گری به نام« حسین شریعتمداری مدیرمسؤل روز نامه ی اطلاعات دریک برنامه تلویزیونی آشکارا بیان کرده بود و...و... و ما به سنّت الهیِ« إنَّ البَاطلَ کانَ زَهُوقاً » امیدواریم و می دانیم جز رسوایی وشکست وإضمحلال سرانجامی برای آل صفویه نیست.

با آرزوی سربلندی ومستدام برای ملّت شریف فلسطین وایران و رهایی از ستم های صهیونی هاوصفوی ها.

برادر غمخوار و دردمندِ شما( ع- ح) (12/11/89 )

sunninews

هیچ نظری موجود نیست: