۱۳۸۹ بهمن ۲۷, چهارشنبه

فراخوان سایت های سبز به شعار الله اکبر و مرگ بر دیکتاتور-پنج شنبه ۲۸ بهمن ساعت ۱۰ شب

سلام بر رهپویان راه سبز امید، که علیرغم سرکوب ها و خشونت های عریان نیروهای سرکوبگر، با حضور سبزتان ۲۵ بهمن را به نقطه عطفی در جنبش مبارزات آزادیخواهانه ایران تبدیل نمودید و در همبستگی با مبارزات مردم منطقه، به عزم خود مبنی بر ایستادگی در برابر ظلم و ستم حکومت های استبدادی تاکیدی دوباره نمودید. همراهان سبز! صدای سبزتان آنقدر بلند و رسا بود و انعکاسش چنان لرزه بر اندام استبداد انداخته است، که دستگاه جور، به سرکوب های وحشیانه روز ۲۵ بهمن راضی نشده است و اکنون از فرط عصبانیت دست به هر اقدام غیراخلاقی می زند تا شیرینی این پیروزی سبز را بر دهان مردم تلخ نماید. رهپویان سبز! ۲۵ بهمن، نمایشی از حضور و حیات فعال جنبش سبز بود، جنبشی که از آغاز شکل گیری اش و علیرغم همه محدودیت ها، هر روز قوی تر و ریشه دارتر شده است و این میسر نگردیده است مگر با حضور هوشمندانه و مسولانه تک تک اعضای جنبش سبز. اکنون نیز، با تکیه بر همان خرد ذاتی جنبش سبز و به جهت اعتراض به همه این انحراف ها و کژرفتاریها، در هر کجا که هستیم به پشت بام ها خواهیم آمد و فریاد مبارزه با دیکتاتور و الله اکبر را بلندتر از همیشه سرخواهیم داد تا بدینوسیله: ۱- پیروزی جنبش سبز در ۲۵ بهمن را دوباره فریاد زنیم ۲- خشونت عریان بکار گرفته شده توسط حکومت را که از یک طرف داعیه همراهی با جنبش های آزادیخواهانه منطقه را دارد و از طرف دیگر جنبش آزادیخواهانه ایران را سرکوب می کند،
محکوم نماییم ۳- یاد همه شهیدان سبز از جمله شهیدان صانع ژاله و محمد مختاری را گرامی بداریم و بر عهد خویش برای به ثمر رساندن خون گرانبهایشان تاکید کنیم ۴- یاد زندانیان سیاسی و مبارزین دربند را گرامی بداریم و آزادی آنها را آرزومند شویم ۵- در مقابل تهدیدهای لفظی و عملی اقتدارگرایان و نیروهای تحت امرشان، حمایت قطعی خود از رهبران سبز را اعلام داریم و نسبت به هر گونه اقدام نابخردانه و تعرض به رهبران سبز، هشدار دهیم ۶- اقدامات غیراخلاقی دستگاهها و رسانه های حکومتی در تخطئه حرکت اعتراضی مردم و از جمله اقدام دور از شان نمایندگان مجلس در توهین به مردم و رهبران سبز را محکوم نماییم وعده ما: پنج شنبه، ۲۸ بهمن ماه ۱۳۸۹مصادف با شب هفت شهادت شهدای ۲۵ بهمن، ساعت ۱۰ به مدت سه شب

هیچ نظری موجود نیست: