۱۳۸۹ اسفند ۱, یکشنبه

درگیری نیروهای امنیتی با معترضان در چند شهر ایران

بی بی سی : گزارشهای رسیده از ایران حاکیست در تهران و چند شهر دیگر مخالفان به خیابان ها آمده اند و در چند نقطه با نیروهای امنیتی درگیر شده اند. مخالفان قبلا گفته بودند امروز برای بزرگداشت مراسم هفتم دو نفر که در تظاهرات هفته پیش کشته شدند، به خیابانها می آیند. مقامهای حکومتی ایران گفته اند با هرگونه تجمع به شدت برخورد می کنند.

هیچ نظری موجود نیست: