۱۳۸۹ بهمن ۱۶, شنبه

شهید عطاءمحمد ریگی (سدیس جان)

امروزه امت اهل سنت مورد تاخت و تاز مشرکان ظالم قرار گرفته ،ودشمن در تهاجمی تازه با بهره گیری از تمام امکانات و اتحاد وبا تمام قوا و بعضأ نوکران و مزدورانی که در میان اهل سنت وجود دارند؛امت مسلم اهل سنت را هدف قرار داده اند وبه کشتارو اسارت مشغول هستند.آری دولت مشرک ایران بداند که هرگز نمی تواند ملت عاشق شهادت رااز مکتب جهاد دور کند .آری بپاخواسته اند انسانهایی پاک و مخلص ؛جوانانی عاشق که با عروس شهادت پیمان زندگی بسته اند؛ودر راستای تحقق آرمانهای اسلام و ندای شهیدان بخون خفته ؛و جوانان به بندکشیده . آری برادرم ما را این چنین مرگی آرزوست. بهر حال مرگ فرا می رسد پس بیا سر به بالین قرآن بمیریم.

هیچ نظری موجود نیست: