۱۳۸۹ بهمن ۱۲, سه‌شنبه

اعلانیه ی جمعي از دانشجويان سيستان وبلو چستان

دانشجويان سيستان و بلوچستان : وعد ه ما 14 بهمن ساعت 3 بعد ازظهر درميدان اصلي شهر
جمعي از دانشجويان سيستان وبلو چستان حمايت وهمبستگي خود بامردم سراسر ايران را , با شركت در تظاهرات عليه حكومت ديكتاتوري در روز پنجشنبه 14بهمن اعلام كردند.

هیچ نظری موجود نیست: