۱۳۸۹ بهمن ۲۴, یکشنبه

عکس / شعار نویسی برای 25 بهمن

آژانس ايران خبـــــــــــــر: درماه بهمن ايران شاهد افزايش فعاليتهاي تبليغي عليه حكومت ديكتاتوري است , از جمله اين فعاليتها دعوت گسترده مردم به شركت در تظاهرات 25 بهمن ميباشد . زمان ومكان تجمع به شيوه هاي مختلف ا زطريق اينترنت ونوشتن در روي ديوارها و معابر عمومي وگاه چسباندن تراكت انجام ميگيرد . عكس هاي زير برخي از اين ابتكارات اطلاع رساني را نشان ميدهد .هیچ نظری موجود نیست: